Cum poate cineva să vă răsplătescă creaţiile
sau munca dacă nu puteţi face dovada că ele vă aparţin?

Fie că sunteţi advertiser, designer, proiectant, arhitect, scriitor, compozitor sau artist, dacă sunteţi autorul unei creaţii originale cu o valoare comercială sau culturală este obligatoriu să vă înregistraţi şi protejaţi munca pentru a avea dreptul de autor ce vă permite să o vindeţi, să o licenţiaţi sau să vă daţi acordul pentru utilizarea ei.

Sistemul de marcare electronică este sincronizat cu serverul aparţinând Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) prin referinţa naţională de timp “Ora Oficială a României“. Structura sistemului  este conformă standardul IETF- RFC 3161 accesibil prin protocolul HTTP iar calitatea furnizorului de marcare electronică este atestată prin certificare ISO/IEC 27001:2005 conform BSI (British Standards Institution).


 Pentru a vedea aceasta animatie, aveti nevoie sa instalati Flash Player. Faceti click aici pentru descarcare.

 
 
 
   
 


Sentinţe ale Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie:
- Copyright. Răspundere civilă contractuală
- Plata drepturi de autor - editare
- Copyright album fotografic
- Recunoaşterea drepturi de autor

Fiscalitate

Ultima actualizare:
Conform OUG 58/2010 - Modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale

- modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50% la 25%;

2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13.1, cu următorul cuprins:
“13.1. dreptul de autor și drepturile conexe - constituie obiect al acestora, operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum și drepturile conexe dreptului de autor și drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.”


Din punct de vedere al impozitului pe venit:


Veniturile realizate de persoanele fizice din  drepturi de autor/copyright se impun în cursul anului cu o cota de 10% (16% se va regulariza la sfarsitul anului) aplicata asupra venitului brut, impozitul astfel calculat reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual datorat.

Calculul, reținerea și virarea acestui impozit se face de către plătitorul de venit iar termenul de virare la bugetul de stat este de până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost plătit venitul.

Persoana fizică are obligația să depună o declarație specială de venit până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a obținut venitul, în care înscrie venitul net din drepturi de autor determinat ca diferență între venitul brut ți cheltuielile aferente venitului.

În acest caz, cheltuielile se determină forfetar reprezentând 40% sau 50% din venitul brut, în funcție de natura  dreptului de autor, 50% fiind cota în cazul veniturilor încasate pentru lucrările de artă monumentală. Suplimentar se scad și cheltuielile reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite.

Asupra venitului net se aplică cota de impozit de 16%, obținându-se astfel impozitul datorat de persoana fizică din care se scad plățile anticipate plătite în cursul anului. Se obține astfel o diferență de impozit de plată sau de restituit pe baza deciziei de impunere de către organul fiscal competent.


Alte precizări

„Transferul și/sau trimiterea folosinței drepturilor de autor și a altor drepturi similare este considerată prestare de servicii potrivit Codului Fiscal, operațiune pentru care se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA) in cota standard de 19%.

Prevederile Codului Fiscal, în materie de TVA, sunt în concordanță cu directivele europene și nu au fost modificate în cursul anului 2005, aceste operațiuni fiind supuse TVA de la introducerea taxei pe valoare adăugată în România în 1993.

Sunt exceptate de la plata TVA pentru transmiterea  drepturilor de autor  persoanele impozabile care nu sunt înregistrate ca plătitori de TVA ca urmare a faptului că nu au depășit cifra de afaceri de 200.000 RON anual din operațiuni supuse TVA, aplicând regimul special de scutire prevăzut de lege.

Din punct de vedere al contribuției la asigurările sociale de sănătate: Potrivit art. 51 alin.2. lit.b din Ordonanța de urgență nr. 150/2002, cu modificările și completările ulterioare contribuția lunară a persoanei asigurate se stabilește sub forma unei cote de 6,5% care se aplică asupra veniturilor din activități desfășurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente, dar nu mai puțin de un salariu de bază minim brut pe țară, dacă este singurul lor venit asupra căruia se calculează contribuția.

Potrivit articolului 7 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a ordonanței, aprobate prin Ordinul C.N.A.S. nr. 221/2005, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, contribuția de 6,5% se calculează la aceste venituri și se plătește de către persoana care le realizează, deci la suma brută."

Ministerul Finanțelor, serviciul de Comunicare și Relații Publice, 15 ian. 2006

 
 
Termene şi condiţiiAflă mai multe despre înregistrare 2018 © CRS • Copyright Romanian Services